บทสรุปง่ายๆ ของ DRINKiQ

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ DRINKiQ และแอลกอฮอล์

DRINKiQ ช่วยอะไรคุณได้บ้าง

DRINKiQ คือพื้นที่ที่คุณสามารถ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณได้ เว็บไซต์ DRINKiQ สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และทำให้คุณมีเครื่องมือเพื่อใช้ในการตัดสินใจดื่ม ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจเลือกที่จะ ไม่ดื่มด้วยเช่นกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อร่างกาย และดูว่าการดื่มอย่างรับผิดชอบจะเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สมดุลได้อย่างไร ทดลองใช้ เครื่องคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ เพื่อดูว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณ เท่าใด และตรวจสอบว่าการดื่มนั้นกำลังทำให้สุขภาพของคุณมีความเสี่ยงหรือไม่ พร้อมทั้งคำแนะนำวิธีการดื่มให้อยู่ในระดับที่ร่างกายรับไหวและรับมือกับสถานการณ์ได้ในทุกโอกาส

ดิอาจิโอมุ่งมั่นในการป้องกันและลดการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดทั่วโลก  เราได้ร่วมมือกับผู้ผลิตแอลกอฮอล์ชั้นนำระดับโลกเพื่อช่วยองค์การอนามัยโลกลดการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือนี้และโครงการที่สำเร็จอื่นของเราที่ช่วยป้องกันการดื่มเกินขนาด การเมาแล้วขับ และการดื่มของผู้ที่มีอายุต่ำกว่ากำหนด

และท้ายที่สุดนี้ เว็บไซต์ DRINKiQ ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและช่วยให้คุณสามารถสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์แก่สุขภาของคุณและ ผู้ที่อยู่รอบตัวคุณ ดูแหล่งข้อมูลของเราสำหรับดาวน์โหลดและข้อมูลสำคัญด้านโภชนาการและสารก่อภูมิแพ้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดื่ม